Arrangementer

Der er ingen kommende begivenheder.

Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til de konservative politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Siden valget 2019 er vores medlemstal steget støt, og vi er i dag over 13.000 medlemmer af partiet. Det er vi både glade for og stolte over. Men der er altid plads til flere.
Lige nu kan du blive medlem for 100 kr. for det første år.

“Vi er først og fremmest et lokalt parti, der tager afsæt i ønsket om, at udvikle kommunen for at bevare de værdier vi holder af – det vil sige de grønne områder, handelslivet, lav skat, sund økonomi, de bedste skoler og et godt ældreliv.

Gennem godt samarbejde i kommunalbestyrelsen er det lykkedes os at realisere store dele af vores politik. Vi fik et rigtig godt valg i 2017, men selv med 10 ud af 21 pladser, kan vi ikke få alt, som vi kunne ønske det, og vi har stadig meget at kæmpe for.

Er der noget du mener, vi skal værne særligt om, gøre anderledes eller udvikle, for at sikre en fortsat attraktiv kommune for børn, unge, voksne og ældre? Eller er der nogle af vores beslutninger du gerne vil høre mere om?

Så hører vi gerne fra dig. For os handler kommunalpolitik nemlig også om dialog, så vi sammen kan sætte retning for Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid. “

Borgmester Sofia Osmani

Et levende demokrati består af engagerede borgere og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.
Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.
Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Lyngby-Taarbæk og verden omkring os.
Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Ny formand og næstformand

På generalforsamlingen den 30. januar 2023 blev Lotte Tefke valgt som formand og Ole Møller som næstformand.

Efter ti år på posten havde Christine Bernt Henriksen valgt ikke at genopstille. Den hidtidige næstformand, Lise-Lotte Dreiager, og Jørgen Nielsen genopstillede heller ikke, og generalforsamlingen takkede alle tre for deres store indsats.

Bestyrelsen består herefter af Lotte Tefke (formand), Ole Møller (næstformand), Johnny Winther (økonomiansvarlig), Uni Isenstein (sekretær og medlemsansvarlig), Jens Ulrik Madsen (nyhedsbrevredaktør), Rolf Aagaard-Svendsen (webmaster), Ole Brødholt, Tobias Stendal Nielsen, Louisa Lorentzen (KU-repræsentant), Christian Bardrum (KS-repræsentant). Suppleanter er: Preben Önnerth og Maria Svane.

Her er den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen

Vi siger 14.169 gange tak for opbakningen

Ved valget den 16. november 2021 fik vi 14.169 stemmer svarende til 46% og vandt 11 ud af 21 pladser i kommunalbestyrelsen. Dermed har Det Konservative Folkeparti for første gang siden 1973 absolut flertal i kommunalbestyrelsen. Med 7.520 personlige stemmer blev borgmester Sofia Osmani den store stemmesluger ved valget.
 
Det medfører et stort ansvar, og det vil vi forvalte efter bedste evne i et samarbejde med de øvrige partier.

Sofias Hjørne

1 2 3 7

Meninger og nyheder