Virum og Sorgenfri - et godt sted at leve

Vi vil bevare de særlige kvaliteter i Virum og Sorgenfri; de grønne områder, gode daginstitutioner og skoler, gode plejehjem, lokale indkøbsmuligheder, kulturelle tilbud – til gavn og glæde for alle generationer.

For at bevare skal vi også udvikle – for eksempel med nye daginstitutioner til de små, kommende skaterbane ved Virumgård, og den nye kunstgræsbane bag højhusene.

Sammen vil vi arbejde for at:

  • klimasikre området og øge biodiversiteten
  • etablere trafikforanstaltninger, som øger sikkerheden på vejene, og som mindsker generne af ændret trafikadfærd på grund af etableringen af Letbanen
  • sikre Åmosen som et rekreativt sted for borgerne og for planter og dyr
  • skabe rammer for en udvikling, som løfter Nordtorvet i Sorgenfri uden at vælte området med massivt byggeri
  • forbedre ældrepleje i hele kommunen
  • Virum mikrobibliotek bliver et kulturelt samlingspunkt
  • Sophienholm fortsat skal være en af kommunens store kulturperler.

Ønsker du også en udvikling, der fremtidssikrer og fastholder de værdier, vi holder af?