En grøn kommune

Natur – Miljø – Støj

Vi har en smuk natur og er en af de kommuner i Danmark med flest grønne områder, og det skal vi passe på. Vi ønsker at øge biodiversiteten yderligere, og vi vil gøre nye grønne områder tilgængelige for dig – for eksempel området bag Frieboeshvile, Assistens Kirkegård i Lyngby, området ved Mølleåværket i Hjortekær og Ålebækken i Brede. Vi vil passe på vores grønne områder, klimasikre vores kommune og arbejde målrettet for at reducere vores CO2 udledning,
så fremtidige generationer også får glæde af vores grønne kommune.

Lyngby-Taarbæk er en grøn og blå kommune. Vi har skov, sø og strand og er samtidig tæt på hovedstaden. Den unikke beliggenhed gør kommunen særdeles attraktiv at bo i. Vi skal fortsat værne om den fornuftige balance mellem by og natur. Som konservative falder det os naturligt, at tage ansvar for både natur og miljø. Vi har alle en særlig forpligtelse over for vores kommende generationer i den måde, vi anvender jordens ressourcer på. Derfor er vi også stolte af at Danmarks Naturfredningsforening placerer kommunen på en flot 4. plads når naturkapitalen opgøres – og en første plads når isoleret ses på de rekreative områder. Men vi vil endnu længere med den grønne dagsorden.

Vi har i indeværende valgperiode været med til at nedsætte et bæredygtighedsudvalg som består af frivillige borgere, og vi takker for deres store indsats i udarbejdelsen af en bæredygtighedsstrategi.

Der er også udarbejdet et aktivitetskatalog med masser af gode forslag til forbedring af vores miljø og bæredygtighed.

Vi har ikke bare et grønt logo – vi arbejder også målrettet på at forbedre miljø og bæredygtighed.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • At bevare grønne områder, så udvikling af kommunen ikke sker på bekostning af vores grønne områder.
 • at højne vores biodiversitet yderligere i vores byområder, for eksempel vejrabatter og rundkørsler.
 • at den vedtagne træstrategi følges og at træer der fældes genplantet. På den måde sikrer vi, at der også fremover er træer i bybilledet, der skaber livskvalitet og er med til at definere os som et grønt område.
 • At der altid er plads til affald i de offentlige skraldespande – så ingen smider deres affald i naturen.
 • At borgere og kommunen sammen sikrer, at andelen af affald der genanvendes øges
 • at fjernvarme udrulningen fortsætter
 • At vi har fokus på CO2-reduktion alle steder i kommunen i egne bygninger og institutioner.
 • At understøtte borgernes brug af cyklen som transportmiddel
 • At beslutningen om at anvende emissionsfri busser i kommunen fastholdes. Det vil sige EL-busser det formindsker CO2 udledningen og støjforureningen.
 • at motivere de omkringliggende kommuner til at indgå i et samarbejde om mere miljøvenlige busser
 • at bekæmpe støjforureningen. Både ved at opsætte fysiske støjskærme og ved at arbejde for nedsat hastighed på udvalgte strækninger. En stor del af vores støjbelastning udspringer af Helsingørmotorvejen og her vil vi intensivere dialogen med folketinget, der har ansvaret for vejen. I den forbindelse ser vi med tilfredshed, at der i Folketingets trafikforlig er afsat midler til støjdæmpning langs Helsingørmotorvejen i Lyngby-Taarbæk kommune.