Lyngby-Taarbæk Rådhus

Nyt fra Lyngby-Taarbæk

Kulturstrategien er endelig vedtaget

af Mette Schmidt Olsen Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den har været længe undervejs, men nu er Kulturstrategien endelig blevet vedtaget af kommunalbestyrelsen. Arbejdet med strategien blev påbegyndt i sidste periode. Da perioden var ved at udløbe, og strategien ikke... Læs mere

Lyngby-Taarbæk opretter nyt udvalg for bæredygtighed

af Richard Sandbæk Gruppeformand for Den Konservative Gruppe i Kommunalbestyrelsen Kommunen sætter FNs Verdensmål og bæredygtighed på dagsordenen. Nyt udvalg skal være med til at finde løsninger på fremtidens udfordringer. Det er en bred kreds af medlemmer, som i løbet af det næste år skal være med til at udarbejde... Læs mere

Velfærdsteknologi til gavn for borgerne

af Dorthe la Cour (C) Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget Medlem af Økonomiudvalget Medlem af Teknik- og Miljøudvalget I lighed med landets andre kommuner arbejder Lyndby-Taarbæk i stigende grad med at implementere velfærdsteknologiske løsninger på en række områder. Et godt eksempel er den intelligente ble, som nu bruges på plejecentret Den... Læs mere

Nye computere og tablets til folkeskoleeleverne i Lyngby-Taarbæk

af Martin Vendel Nielsen Næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget Medlem af Byplanudvalget Vi har i Børne- og Ungdomsudvalget besluttet den endelige udmøntning af budgetaftalen om nye computere og tablets til folkeskoleeleverne i Lyngby-Taarbæk. Jeg glæder mig som næstformand for udvalget over, at vi er blevet enige om den endelige udmøntning.... Læs mere

Den Konservative holdning: Letbanen

– et stort borgerinddragelsesprojekt – kommunens største investering af Sofia Osmani og Richard Sandbæk Letbanen blev vedtaget i januar 2018 med et snævert flertal. I et demokrati er det nu engang flertallet, der bestemmer – men det betyder ikke, at de har ret. Faktum er dog, at Letbanen bliver en... Læs mere

Letbanen – et kæmpestort borgerinddragelsesprojekt

af Dorthe la Cour og Karsten Andersen, medlemmer af kommunalbestyrelsen   Etableringen af Letbanen starter i år. I 2025 forventes de første tog at køre. I etableringsfasen vil Lyngby blive udfordret på alle tænkelige måder, og vi vil arbejde for at hjælpe borgerne igennem på bedste måde. Og borgerne skal... Læs mere

Bred enighed om budgettet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Alle kommunalbestyrelsens partier er enige om budgettet for 2019-22. De store borgernære serviceområder løftes, mens en række mindre aktiviteter omlægges, reduceres eller bortfalder. Børne- og ungeområdet løftes med cirka 32 mio. kr. over 4 år. I skolerne prioriteres IT-udstyr til eleverne, oprettelse af en ekstra gruppeordning for elever med særlige... Læs mere

Det Frederiksdal, vi drømmer om

Magnus Von Dreiager og Martin Vendel Nielsen Solen står højt over himlen, og folk er glade. Nogle tager sig en kold dukkert i Furesøen, mens andre soler sig på plænen. Sveden kommer frem på de unges pander, der tager et spil beachvolley, mens en familie spiller petanque på en anden... Læs mere