Letbane og Trafik

Det er vist ingen hemmelighed, at vi er meget stærke modstandere af Letbanen. Vi er positive overfor en kollektiv trafikløsning på tværs af omegnskommunerne – men det skal være en løsning, som har langt færre ulemper for Lyngby Bymidte og for borgerne, end Letbanen har - som f.eks. BRT-busser.

Letbanen

Vi har i hele perioden arbejdet for, at Letbanen ikke bliver til noget, men et flertal udenom vi konservative holder fast i at Letbaneprojektet skal gennemføres – koste hvad det vil.

Letbanen betyder blandt andet, at de kollektive transporttilbud, vi i dag har i kommunen, bliver reduceret. Buslinjer vil blive nedlagt, og der vil være færre på- og afstigningsmuligheder på vej til og fra Lyngby Centrum

Der er mange gode grunde til vores modstand:

  • Letbanen vil ødelægge Lyngby bymidte som vi kender den
  • Med lukningen af Klampenborgvej mellem rådhuset og Kanalvej bliver byen opdelt i to, og det betyder store trafikale udfordringer for biltrafikken. Det har negativ betydning for borgerne og for handelslivet
  • Løsningen er dyr – meget dyr – ikke kun til etableringen, men også til den løbende drift i mange, mange år. Vi er overbeviste om, at vi for færre midler kan få et bedre transporttilbud til større gavn for kommunens egne borgere. De penge, der ikke bruges til andre kollektive trafikforbedringer, kan bruges til anden velfærd.
  • Generne for de borgere, der er så uheldige at bo på Letbanestrækningen, er meget omfattende. At leve med Letbanen som nabo vil give en helt anden hverdag for beboerne, når der hvert 5. minut kører et tog forbi. Værdien af boligerne vil af samme grund falde voldsomt
  • For hver 50 meter vil der på hele strækningen blive opstillet 7 m høje køreledningsmaster. Det vil ikke pynte på byen, og virker helt absurd når vi har brugt det sidste årti på at grave luftledninger ned.

Vi synes hellere, der skal investeres i bedre S-tog forbindelser. Det er en bæredygtig løsning, for med ordentlige S -tog vil mange flere lade bilen stå. Vi ved, at Letbanen er en forældet løsning, når den engang er klar til ibrugtagning. Selvkørende busser testkører i øjeblikket på DTU. Letbanens første testkørsel er i 2024. Udviklingen går stærkt, og meget kan nå at ske. Derfor synes vi meget bedre om en investering i busser – meget gerne el-busser – frem for sporvogne.

Og så er vi bekymrede for trafiksikkerheden – især på strækningen Buddingevej til Kanalvej. På en del af strækningen kører både letbane og biler, og fremkommeligheden for alle trafikanter – cykler, gående og biler bliver markant forringet.

Trafik

Vi ved det godt – de trafikale udfordringer vil være stigende i de kommende år. Særlig Lyngby Centrum er svært fremkommeligt, og det bliver værre hvis Letbanen etableres, for det betyder at Klampenborgvej lukkes permanent mellem Rådhuset og Kanalvej. Det betyder, at al nuværende gennemkørende trafik må søge andre veje. Vi ønsker en anden kollektiv transportform end Letbanen, eksempelvis busser

Men Letbane eller ej, så er der flere biler og mere trafik på vejene. Mange borgere i vores kommune har flere biler i husstanden– og de fylder på vejene, ligesom de medarbejdere vores virksomheder tiltrækker. Vi har i perioden investeret et tocifret millionbeløb på trafikale løsninger i Hjortekærområdet og omkring Klampenborgvej og Lundtoftegårdsvej, hvor problemerne med trafikafvikling er betydelige i spidsbelastningstimerne

Vi har allerede og skal fortsat have fokus på at udvikle smarte løsninger i forhold til at styre og regulere trafikken ved at monitorere i lyskryds og ved tilkørsler til byen

Supercykelstier har i de sidste par år skabt gode muligheder for at droppe bilen og i stedet tage cyklen på arbejde. Vi ønsker desuden at skabe bedre muligheder for cykelparkering i hele kommunen

Med den nylig gennemførte skolevejsanalyse har vi et rigtig godt grundlag for at arbejde videre med tiltag som sikrer, at børn og unge tager cyklen i skole eller til uddannelse i stedte for at blive kørt. Vi arbejder på at få realiseret projekterne, og det forudsætter, at vi sammen med de andre partier i kommunalbestyrelsen kan blive enige om finansieringen.