Økonomi og (grundskyld)

Vi arbejder til enhver tid for at skabe en fornuftig budgetbalance i kommunens økonomi. I denne periode er kassebeholdningen steget, samtidig med at gælden og grundskyldspromillen er faldet.

Økonomi

Vi overtog efter sidste kommunalvalg en kassebeholdning på 175 mio. kr. og en gæld på hele 438 kr. mio. Vi afslutter valgperioden med en kassebeholdning på 257 mio. og en gæld på under 100 mio. kr. Kassebeholdningen er altså steget med 47 %, og gælden er faldet med over 80 %. Det synes vi er sund konservativ økonomisk politik!

Samtidig har vi sænket grundskyldspromillen med 1,5 promillepoint og dermed sparet en gennemsnitlig husejer 2.600 kroner – hvert eneste år.

Vi er stolte af at have sænket grundskylden med 1,5 promillepoint og vores ambition er, at sænke grundskylden yderligere. Vi har tilmed sikret os, at der er afsat budgetmidler til at sænke grundskylden med yderligere 13 mio. kr., når det nye boligbeskatningssystem træder i kraft i den kommende valgperiode (2021).

Budgetforliget for 2018, der er vedtaget af et bredt flertal i kommunalbestyrelsen, fortsætter den ansvarlige økonomiske kurs. Det er vi glade for.

Udligningen er vi mindre glade for. Lyngby-Taarbæk betaler i dag næsten 1 mia. kr. til andre kommuner i udligning. Det svarer til et sted mellem hver fjerde og hver femte krone vi får ind. Der har længe været tale om en ny udligningsordning, og vi er stærkt bekymrede for, at det endnu engang kommer til at koste Lyngby-Taarbæk dyrt.

Ændring af udligningsordningen er en Folketingsbeslutning. Sammen med de øvrige hovedstadskommuner, som betaler til landsudligningen, har vi gjort opmærksom på de meget store summer, der sendes fra Øst til Vest. Men vi er også en af de få kommuner, der samtidig rammes hårdt af hovedstadsudligningen, hvor vi blandt andet skal sende penge til København og vestegnskommunerne. Vi bidrager gerne til Danmark som helhed, men vi synes, at den nuværende ordning skaber en ulighed for kommunens borgere i forhold til borgere i de kommuner, vi udligner til. Udligningen er blevet en urimelig ekstraskat for kommunen – det vil vi gerne have lavet om!