En synlig og stærk kultur

Sophienholm, Frilandsmuseet og Dyrehaven er stærke dynamoer for vores kulturliv, men også Baadfarten, Frieboeshvile, Bjørn Wiinblads hus, folkeoplysningen – og meget andet – skaber vores kulturelle landkort. Kommunens mange kulturelle perler, foredrag, arrangementer og historie skal synliggøres yderligere, så både borgere og turister får lettere adgang til de spændende kulturelle oplevelser. Og så skal musikskolen igen have en fast base med musikalske oplevelser for alle borgere.

Lyngby-Taarbæk kommune har et rigt kultur- og idrætsliv. Mange af kommunens borgere er interesseret i kunst og kultur og idrætsvaneundersøgelser viser, at mange af vores borgere er engagerede i idrætsforeninger, eller dyrker idræt på egen hånd.

Derudover rummer Lyngby-Taarbæk en spændende lokalhistorie, der fortjener at blive husket og formidlet.

Sophienholm, Stadsbiblioteket og Friboeshvile er kulturelle flagskibe i vores videns – og kulturformidling. Og så er vi heldige at være beriget med både Frilandsmuseets, et kommende bilmuseum – og Dyrehavens parforcejagtlandskab placeret indenfor kommunegrænsen. Med tre orkestre og en musikskole beriges vi med mange smukke toner, der dog mangler steder at øve og spille for et større publikum

179 registrerede foreninger vidner om stort borgerengagement for at skabe interessefælleskaber der dækker over stort set alle emner indenfor Kultur- og Fritidsområdet.

Mulighederne for udendørsoplevelser er mangfoldige, da vi både har skov og park, sø og hav indenfor rækkevidde. Befolkningstilvæksten og den øgede interesse for fritidsoplevelser skaber imidlertid et stadigt stigende pres på vores faciliteter. Derfor skal vi fortsat have fokus på hvordan vi bruger, øger og tilgår vores kultur-, natur og idrætsfaciliteter.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • at gøre det lettere for borgerne at booke og få adgang til kommunale faciliteter gennem lettilgængelige bookingsystemer og nøglekort

 • at der etableres bedre faciliteter til idræt – fx en ny kunstgræsbane i Virum

 • at etablere langt flere gå-, løbe og cykelruter i kommunen- gerne i kombination med kulturområdets fokus på formidling/fremvisning af lokalhistorien fx gennem formidling via skilte/QR/apps

 • at de meget flotte udlånstal på biblioteket opretholdes samtidig med at biblioteket

 • udvikler sig og udfolde de muligheder der er for at skabe øget aktivitet i selve bygningen. Vi ønsker for eksempel at inddrage bibliotekets kælder til at rumme borgerrettede aktiviteter.

 • at flere mennesker får øjnene op for Sophienholms særlige kvaliteter, og at særligt børn og unges lyst til at besøge øges gennem målrettede indsatser som f.eks. forfatterskole for både unge og ældre, pop up aktiviteter og mulighed for kunstnerisk udfoldelse.

 • At parkeringsmulighederne ved Sophienholm forbedres

 • At stadsarkivet fortsatte forvandling fra et støvet, lukket arkiv til et spændende udstillingssted med mange forskellige aktiviteter og tilbagevendende traditionsrige begivenheder styrkes og understøttes som et naturligt samlingspunkt for vores lokale historiefortælling.

 • At både frivillige foreninger og enkeltpersoner fortsat kan bidrage til vores lokalhistoriske formidling og gå på opdagelse i vores lokalhistorie

 • At vores formidling af de mange kultur- og fritidstilbud i kommunen forbedres, så flere får øjnene op på den mangfoldighed af tilbud vi har.

 • En central bypark – Benny Andersen parken – i Lyngby Centrum virkeliggøres, så borgere og besøgende kan nyde et grønt område i byen

 • At musikskolen igen får en fast base

 • At kommunens potentiale som turistmål styrkes