Hjortekær – den grønne oase ved Dyrehaven

Vi kæmper for et grønt Hjortekær til gavn og glæde for alle generationer, og vi ønsker, at kommunens resterende grønne områder i Hjortekær skal forblive grønne og være til gavn for borgere, heste og natur.

Novozymes nye forsknings- og læringscenter er taget i brug, og området mellem Klampenborgvej og Trongårdsskolen er også ved at være færdigt med både boliger og Gymnasium. Det næste, der skal bygges i Hjortekær, er støjværn mod motorvejen.

Sammen vil vi arbejde for at

  • området bliver støjdæmpet og de statslige midler bruges klogt
  • ​de grønne områder bevares for kommende generationer
  • der opføres en Børneinstitution, så vi kan følge med den voksende børnetal – gerne som en ”Bonegårdsbørne” i tilknytning til Dyrehavegård
  • sikre rammerne for fortsat hestehold i området
  • bevare det grønne i vores parcelhusområder og tillade private støjværn gemt BAG grønne hække
  • sikre holdbare trafikløsninger for området og begrænse trafikafviklingen på de mindre veje.
  • begrænse Letbanens negative konsekvenser i lokalområdet

Ønsker du også en udvikling, der fremtidssikrer og fastholder de værdier, vi holder af?