Taarbæk - det stærke sammenhold

Vi vil sikre, at Taarbæk forbliver et helt særligt sted med egen identitet og et aktivt lokalsamfund til gavn og glæde for alle generationer.

Det skal også i fremtiden være en by med unikke muligheder, hvor skole, dagtilbud, fritidsliv og erhvervsliv tænkes sammen og styrkes.

Sammen vil vi arbejde for at:

  • finde løsninger til fartdæmpende foranstaltninger på Taarbæk Strandvej & Strandvejen
  • sikre, at Taarbæk også i fremtiden har sin egen folkeskole og ”lilleskole” for nærområdet
  • udvikle vores ældreomsorg, så borgene i Taarbæk trygt kan blive længst muligt i eget lokalområde – hvis de ønsker det
  • forbedre parkeringsforholdene i Taarbæk – det ER muligt at finde mange flere pladser
  • jollehavnen og dens faciliteter moderniseres – til gavn for alle borgere i byen og kommunen

Ønsker du også en udvikling, der fremtidssikrer og fastholder de værdier, vi holder af?