Lyngby - Hvor historien møder fremtiden

Vi vil udvikle Lyngby, så vi fortsat har en attraktiv handelsby med historiske bygninger og grøn natur – til gavn og glæde for alle generationer.

Sammen vil vi arbejde for at:

  • bevare hovedgadens butiksliv, boliger og grønne træer
  • udvikle området omkring Gasværksvej, og etablere en legeplads centralt i byen
  • mindske trafikale gener i letbanens anlægsfase hvor det er muligt
  • vi får en centralt beliggende musikskole med mulighed for koncertsal og flere kulturoplevelser i byen.
  • vedtage en helhedsplan for Lyngby centrum, der sikrer attraktive og grønne byrum – for eksempel på Klampenborgvej, foran Rådhuset og bag Magasin, og som viser Lyngby`s kulturhistorie
  • fortsætte med at udbrede beplantning der styrker biodiversiteten
  • fastholde gratis parkering på offentlige p-pladser, og etablere flere el-ladestandere
  • udvikle vores ældrepleje, dagtilbud og skoler, så det er trygt at bo i byen – for alle aldersgrupper
  • beskytte bymidten mod klimaforandringer og øgede regnmængder

Ønsker du også en udvikling, der fremtidssikrer og fastholder de værdier, vi holder af?