Langs Mølleåen fra Fuglevad til Brede og Lundtofte

– hvor naturen og kulturhistorien lever

Vi vil fastholde de grønne og attraktive områder med natur, kultur, historie og boliger.

Gode skoler, fællesskaber, moderne og velfungerende plejehjem og hensyn til kulturmiljøerne – skal være til gavn og glæde for alle generationer.

Sammen vil vi arbejde for at:

  • passe på de lokale kulturmiljøer og være varsomme med nybyggeri
  • udvikle fællesskaberne, så der er gode muligheder for at mødes og trives
  • sikre attraktive daginstitutionspladser til alle børn i området
  • fastholde og udvikle lokale idrætsmuligheder til alle aldre
  • mindske støj og regulerer trafikken så gener begrænses
  • der er særlig fokus på trafikafvikling, og at der bliver taget hensyn til naboerne for eksempel omkring DTU
  • værne om Lykkens Gaves historie, og gerne give plads til seniorboliger i en ny lokalplan
  • vores tilbud og pleje til ældre borgere forbedres
  • vi fortsat har stærke uddannelsestilbud til vores børn 

Ønsker du også en udvikling, der fremtidssikrer og fastholder de værdier, vi holder af?