Lokalpolitik

Lyngby-Taarbæk Kommune

UDVIKLING AF VORES KOMMUNE

Vi er først og fremmest et lokalt parti. Vores ambition er, at skabe de bedste rammer om borgernes liv gennem en udvikling der sikrer de værdier vi holder af. Værdier som grønne områder, et stærkt handelsliv, lav skat, sund økonomi, de bedste skoler og et godt ældreliv.

Vi arbejder for, at udviklingen af Lyngby-Taarbæk sker med respekt for det bestående. En inviterende by, hvor borgere og virksomheder føler ansvar og tager ejerskab, og hvor gæster føler sig velkomne. En kommune i menneskelig skala med lys, luft og grønne områder – ikke en fremmedgørende skyline.

Heldigvis har vi et godt udgangspunkt. En borgerundersøgelse fra 2019 viser, at 90 pct. af borgerne er tilfredse med at bo i kommunen – og at der netop bliver sat stor pris på de grønne områder og handelslivet.

De næste fire år vil vi sætte særlig fokus på den fysiske byudvikling, på kommunens drift og på den nære service i hverdagen. Vi ønsker at udvikle dagtilbud, skoler og ældrepleje, så vi også fremover har gode tilbud, som borgerne er tilfredse med og trygge ved, og som vi alle kan være stolte af. Og vi vil sætte øget fokus på kulturlivet og værner om vores historie og kulturarv.

De 23 kandidater på den konservative liste repræsenterer en stor spændvidde i interesser, alder, erfaring, uddannelse og geografisk bopæl i kommunen. Samtidig er vi bundet sammen af ovenstående vision, og vores fælles mål er klart: Vi vil gennem vores beslutninger og politiske prioriteringer skabe mest mulig værdi og livsglæde for alle, der bor her. Derfor vil vi også fortsat lytte til og aktivt inddrage borgerne. Og vi vil fortsat arbejde for og sikre det brede politiske samarbejde i kommunalbestyrelsen, hvor alle kommer til orde. Vi tror på, at de bedste beslutninger træffes, når flest muligt bidrager. 

I det følgende kan du læse mere om, hvad vi mener på en række områder. Og du kan helt sikkert også finde en konservativ kandidat, der har særligt fokus på netop det, du synes, er særligt vigtigt.

Er der noget du mener, vi skal værne særligt om, gøre anderledes eller udvikle, for at sikre en fortsat attraktiv kommune for børn, unge, voksne og ældre? Vil du gerne høre mere om nogle af vores beslutninger? Så hører vi gerne fra dig, så vi sammen kan sætte retningen for Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtid.