Lokalpolitik

Lyngby-Taarbæk Kommune

Vi er stolte af Lyngby-Taarbæk Kommune, og vi er stolte af de resultater, som vi har opnået i de sidste 4 år.

Vi ønsker at udvikle Lyngby-Taarbæk for at bevare de værdier vi holder af. Grønne områder, et stærkt handelsliv, gode skoler og en værdig ældrepleje, for blot at nævne nogle få.

De næste fire år vil vi derfor blandt andet arbejde for:

 • Bevarelse af de grønne områder – trods Letbanen og mange nye projekter.

 • At tiltrække og fastholde virksomheder og handelsliv – så længe det ikke er på bekostning af os der bor her.

 • Lav skat – og gerne en yderligere sænkelse af grundskylden.

 • Fortsat sund økonomi – så vi undgår hovsaløsninger og nedskæringer.

 • Det gode samarbejde i kommunalbestyrelsen – til gavn for borgerne.

 • At prøve nye måder at inddrage borgerne på – fordi vi tror på, at borgerne har nyttig viden.

 • En ældrepleje med fokus på tryghed, netværk og selvbestemmelse.

 • En stærk folkeskole fagligt og socialt – fordi vores børn er vores fremtid.

 • Bedre vedligehold og brug af kommunale bygninger – finansieret gennem frasalg af bygninger, der ikke udnyttes nok.

 • Opsigelse af det dyre lejemål til administrative medarbejdere i Lyngby Storcenter – gennem en renovering af det fredede Rådhus, så der bliver plads til flere medarbejdere på færre m2.

 • Nye trafikale løsninger – om muligt uden en Letbane!

 • At kommunen bliver en visionskommune i samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og Danmarks Idrætsforbund (DIF) – fordi vi gerne vil gøre det lettere for borgerne til at være fysisk aktive.

Vi konservative har vist, at vi – gennem et bredt samarbejde – kan skabe positive forandringer. De sidste fire år har vi således opnået en række resultater, som vi gerne vil fastholde i den kommende valgperiode. Blandt andet:

 • Nedsættelse af grundskyldspromillen med 1,5 promillepoint, hvilket sparer en gennemsnitlig husejer for 2.600 kroner hvert eneste år.

 • En sundere og mere bæredygtig kommunal økonomi – Kassebeholdningen er steget med 47 %, og gælden er faldet med 81 %.

 • Ansættelse af kokke og etablering af køkkener lokalt på vores plejehjem, hvilket har resulteret i bedre mad og gladere beboere.

 • En styrkelse af folkeskolen gennem politisk fokus og konkret satsning på de teknisk-naturvidenskabelige fag.

 • Genetablering af det gode samarbejde – budgettet for 2017 bakkes op af 16 ud af 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra SF til LA.

 • Afskaffelse af P-afgiften på offentlige P-pladser.

Vi har ikke haft flertallet alene. De gode resultater er derfor nået med støtte fra en række andre partier. Med blot 5 valgte ud af 21 medlemmer i kommunalbestyrelsen har vi selvfølgelig ikke fået alt, som vi ønskede det. I lokaldemokratiets ånd går vi på kompromis og skaber samarbejde, alt imens vi arbejder for at indfri konservativ politik. Det har vi for eksempel gjort i flere byggesager. I enkelte sager har et kompromis ikke været muligt. For eksempel har et flertal uden om os Konservative valgt at arbejde videre med Letbanen. I den sag har vi stemt imod.

 

Det gik vi til valg på i 2017