Faglighed og trivsel i børnehøjde

Vi har fremragende folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det skal vi holde fast i og udvikle. Vi vil styrke dagtilbuddet til de mindste ved at bygge nye, moderne institutioner. Vi vil udvikle de pædagogiske fællesskaber og arbejde målrettet med at tiltrække og fastholde flere faglærte pædagoger. Vi arbejder for at legepladserne ved skoler, børnehaver og vuggestuer renoveres i de kommende år.

Vores ambition er en tryg barndom for alle børn. Langt de fleste børn i kommunen går i et dagtilbud frem til skolealderen. Forudsætningen for en tryg barndom er derfor også gode pasningstilbud. I Lyngby-Taarbæk bruger vi flere penge på vores yngste børn end gennemsnittet af kommunerne. Alligevel oplever forældrene ofte, at der ikke er hænder nok i børnenes hverdag. Det vil vi gerne ændre på – blandt andet ved at se på måden vi organiserer vores tilbud på.

Nye institutioner skal bygges, så de er store nok til at have køkkenfaciliteter og en bæredygtig økonomi – og samtidig indrettes så de nære og trygge miljøer understøttes. Og så hilser vi private tilbud velkommen, så borgerne sikres størst mulig valgfrihed.

I Lyngby-Taarbæk har vi Danmarks bedste skoler målt på elevernes afgangsprøver – det er vi stolte af. Særligt fordi vi også generelt får gode trivselsmåling – og det er mindst lige så vigtigt, som de faglige resultater. Vi er særligt stolte af de gode læseresultater, naturfagsstrategien og det solide samarbejde med virksomheder i regi af ”vidensbyen”.

Det solide udgangspunkt for børn i alle aldre ønsker vi at fastholde og udvikle – samtidig med at de fysiske rammer skal opgraderes. Vi har desværre et vedligeholdelsesefterslæb og et behov for yderligere kapacitet. Derfor vil vi i de kommende år til at investere massivt i skoler- og dagtilbud. Både udendørs og indendørs.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • At den vedtagne 10 års investeringsplan følges og at projekter på børneområdet om muligt fremrykkes, så de fysiske rammer opgraderes

 • At antallet af voksne, der er ”på gulvet” øges i vores dagtilbud – samtidig med, at vi fastholder en nærværende og lokal ledelse i det enkelte tilbud

 • At der er mangfoldighed i kommunens tilbud – herunder private dagtilbud

 • At de faglige resultater i folkeskolen fastholdes, og at det udbredte virksomhedssamarbejde udbygges, så eleverne møder praksisnære forløb i deres skolegang

 • At alle børn har en velfungerende legeplads i gåafstand – enten i form af offentlige åbne legepladser, skolegårdslegepladser eller dagtilbudslegeplads, der er åben for områdets børn udenfor åbningstiden.

 • At der er gode og trygge tilbud til kommunens unge. Både i klubregi, i ungdomsklub og for det uorganiserede samvær – det sidste sikret gennem en synlig SSP-indsats, og øget involvering af forældregruppen.

 • At vores børn og unge lærer at begå sig i en digital verden – herunder at der er fokus grænsesætning, positivt sprogbrug og fravær af mobning.

 • Yderligere investeringer i sikre skoleveje

 • Brug af talentstrategi i grundskolen

 • At børn og unge får motion og bevægelse med sig videre i livet

Børn med særlige behov

Ikke alle børn passer ind i den gængse ramme. Som konservative ser vi det som fællesskabets opgave at sikre, at de børn, der har særlige behov får hjælp, så de bedst muligt kan forløse deres potentiale. Ingen har glæde af at blive placeret på et sidespor, og vores fokus skal være på det børnene kan og det de kan lære. Vi ønsker at fokuserer på muligheder, og ikke på de begrænsninger, der måtte være. Samtidig er vi opmærksomme på, at vi ikke altid kan tilbyde lige det, som den enkelte familie ønsker sig mest. Om et barn vil have bedst af at blive på normalområdet, komme på specialskole, i gruppetilbud eller noget helt andet, må altid bero på en konkret faglig vurdering. Også selvom antallet af børn med særlige behov er stigende. Særligt under Corona-nedlukningen oplever vi en stigning i børn i mistrivsel – med og uden diagnoser. Derfor er det også vores ambition, at området skal have særlig fokus de kommende år.

De næste fire år vil vi arbejde for:

 • At familier med børn med særlige behov bliver set og hørt – og at børnene oplever at være en del af et fællesskab

 • Fortsat fokus på tidlig indsats og opsporing.

 • Tilbyde plads så tæt på bopælen som muligt.

 • At antallet af sagsbehandlere øges, når antallet af børn med særlige behov stiger