Byudvikling og Erhverv

Det grønne område skal fortsat være grønt og med udsigt til himlen. Vi arbejder for at bevare kommunens helhedsindtryk som en grøn kommune med øje for æstetik, og hvor de enkelte boligområders karakteristika bevares.

Byudvikling

Derfor ønsker vi, at de eksisterende lokalplaner i højere grad respekteres politisk. Nybyggeri skal tilpasses det omkringliggende byggeri i både omfang og udtryk, og vi skal have større fokus på nybyggeri, når nye lokalplaner udarbejdes og vedtages. Virker en lokalplan ikke efter hensigten, så er vi klar til at ændre den, så vi bevarer boligområdernes æstetiske udtryk.

Udviklingen af områder skal ske i samarbejde med de borgere, der allerede bor i og kender området.

Høje bygninger passer efter vores mening ikke ind i kommunens helhedsindtryk, og vi har arbejdet for at forhindre at højden på nybyggeri blev alt for svimlende. Det er lykkedes i et vist omfang, men nogle steder har vi været nødt til at gå på kompromis – også med hvor der skal bygges. Det gælder for eksempel i Hjortekær. Her havde vi gerne set, at Dyrehavegårds jorder forblev frie arealer, men det var der ikke flertal for. Heldigvis har vi gennem et kompromis sikret, at de massive udbygningsplaner, der var på tegnebrættet, er skrinlagt, og at 2/3 af de grønne marker i Hjortekær holdes fri for byggeri.

Vi skal gøre, hvad vi kan som kommune, for at boliger og erhvervsbygninger er tidssvarende og lever op til fremtidige behov. Der nedrives, nybygges, udbygges og ombygges overalt – både på offentlige og private grunde. I de næste par år vil der komme ny detailhandel og erhvervsbyggeri i Sorgenfri sammen med mere end 400 ungdomsboliger. I Virum opføres der boliger og erhverv. Lundtofte står også over for en forandring – med renovering af skolen og skabelsen af et kulturcenter sammen med nybyggeri af boliger. Der bygges på og ved DTU og på Dyrehavegårds jorder. I Lyngby er der gang i byggeriet på Kanalvej, og Firskovvej og Gasværksvej vil også komme i spil. Med de senest vedtagne projekter vil der være gang i byggekranerne i kommunen i mange år endnu.

Lyngby-Taarbæk er allerede en udbygget kommune, og vi føler, at vi er nået til et punkt, hvor der bør gøres status. I bund og grund synes vi ikke, at der er plads til og behov for mere udbygning, end der allerede er planlagt. Det betyder ikke, at vi vil sætte kommunens udvikling i stå, men det vil nok være klogt at se virkningen af de mange projekter, før der sættes nye i gang.

Vores holdning er, at nye projekter skal understøtte en bæredygtig udvikling af kommunen. Der skal ikke sættes nye projekter i gang, med mindre de tilfører ny værdi for borgerne. Og så skal vi sikre, at det nye, der opstår, passer ind i helheden. Derfor er vi positive over for idéen om en arkitekturpolitik.

Vi er glade for det blomstrende handels- og erhvervsliv i kommunen. Det skaber liv i byen, og er med til at sikre et godt udbud af både oplevelser og ansættelsesmuligheder for vores borgere. De mange arbejdspladser er med til at sikre en lav ledighed, og dermed en god økonomi hos borgerne. Derfor vil vi gerne skabe gode rammevilkår for erhvervslivet.

Vi ser os dog først og fremmest som borgernes repræsentanter. Derfor stiller vi også krav til virksomhederne. Om kvalitet, indhold og lokalt engagement.

Gode rammevilkår for erhvervslivet er noget, vi arbejder for. Iværksætteri vil i de kommende år have vores særlige fokus, og vi arbejder på, hvordan kommunen kan understøtte og skabe bedre arbejdsbetingelser for kommende virksomheder – for eksempel sammen med uddannelsesinstitutionerne.

En smidig sagsbehandling og en god kontakt til jobcenteret er afgørende for virksomhederne, og vi arbejder hele tiden på at gøre det bedre. Øget digitalisering kan være vejen frem til en endnu bedre service.

Vores erhvervssamarbejde sker blandt andet via ”Vidensbyen”, hvor vi sammen med uddannelsesinstitutioner og virksomheder drøfter udviklingen i kommunen, forbedrer vores erhvervsservice og får virksomhederne til at bidrage til lokalsamfundet.

Her er vi særligt glade for netværket om folkeskolen, der betyder, at mange af vores spændende vidensvirksomheder byder ind i forhold til undervisningen. Et godt eksempel er det læringscenter, Novozymes bygger i kommunen. Læringscentret er i kombination med skolernes naturfagsstrategi og andre virksomheder i kommunen med til at danne et fantastisk afsæt for børn og unges øgede interesse for naturvidenskab. Novozymes’ byggeri byder også på sundheds- og naturstier til borgerne, og vi glæder os til, at både virksomheden, børn og borgere tager de nye faciliteter i brug.

Vores virksomheder stiller naturligvis også krav til os. Her er vi særligt opmærksomme på vores sagsbehandlingstid for byggesager. Den vil vi gerne have ned. Både for borgere og virksomheder.