Ældre og livskvalitet

Livskvalitet er mange ting og indebærer noget forskelligt for hver enkelt borger. At blive ældre i Lyngby-Taarbæk skal være noget, man trygt kan se frem til, fordi kommunen har et højt serviceniveau og varierede tilbud.

Tryghed og værdighed er nøgleord for os, når det drejer sig om vores ældre. Og vi tror på, at de to ting tilsammen skaber livskvalitet. Et aktivt socialt liv øger livskvaliteten. Derfor skal vi sikre, at vi har mange tilbud til ældre. Der skal dels være aktiviteter i kommunens ældrecentre dels aktiviteter, som frivillige, foreninger og private står bag.

Fordi vi heldigvis lever længere i dag, ikke mindst i Lyngby-Taarbæk, er det vigtigere end nogensinde før, at vi alle tager ansvar for eget liv – så vi har det godt og føler os raske længere. Derfor skal vi fortsat have stor opmærksomhed på det forebyggende arbejde f.eks. med motionstilbud. Sådan kan vi også bedst sikre, at vi har overskud til at tage os bedst muligt af de svageste.

Vi tror også på, at langt de fleste ældre borgere ønsker at klare sig selv længst muligt – fordi friheden til at kunne gøre hvad man vil, fordi man kan, skaber livsglæde og livskvalitet. Derfor skal vi fortsat have fokus på hjælp til selvhjælp.

Imidlertid er det selvfølgelig helt fundamentalt, at når vi en dag får brug for hjælp – så skal vi være sikre på, at den er der, og at vi behandles med værdighed og respekt. Det skaber tryghed. Vi er glade for, at der arbejdes målrettet på at sikre at et plejehjem først og fremmest er et hjem. At der igen dufter af hjemmelavet mad tilberedt lokalt fra bunden på det enkelte plejehjem, giver bedre mad og sundere og gladere beboere.

Vi ønsker at sætte et større fokus på ensomme ældre. Derfor vil vi arbejde for at få skabt mere liv på vores plejecentre, således at de i endnu højere grad inviterer til både ophold, samvær, aktiviteter og muligheder for fælles spisning til glæde for både de ældre, der bor i nærområdet, og de ældre, der bor på plejecentret.

Vi er glade for den store frivillige indsats, der ydes. Vi vil sætte yderligere fokus på frivilligt arbejde, og vi vil arbejde målrettet på at rekruttere frivillige hænder på plejecentre og aktivitetscentre – som et positivt ekstra indslag for beboerne i plejeboligerne.

Derudover har vi særligt fokus på den palliative indsats (pleje og omsorg for uhelbredeligt syge og døende) i samarbejde med sygehusene, praktiserende læger og hospice. Og vi arbejder for en større sammenhæng i patientforløb og en god koordinering med sygehusene ved udskrivning. Vi skal fortsat arbejde på at blive endnu bedre til at give patienterne/borgerne de rigtige ydelser og tilbud efter udskrivning.

Flere ældre borgere rammes af demens. For at sikre borgere og pårørende, der rammes af demens, har Lyngby-Taarbæk vedtaget en handleplan for demensområdet. Vi vil fortsat arbejde for at sikre en øget livskvalitet for de borgere, der rammes. Det kan medføre en ændring af vores plejehjem i fremtiden med særlige afdelinger for demente.

Velfærdsteknologi er ikke et spørgsmål om støvsuger eller ej. Det er nye teknologier, der giver borgerne mulighed for længst muligt at klare sig selv i eget hjem og sikre et mere værdigt liv. Det skal ikke være en erstatning for menneskelig kontakt. Det kan være en særlig sengealarm eller en tryghedsskabende demensmadras. For ikke-demente giver moderne velfærdsteknologi mulighed for selv at klare en del af den personlige pleje. Vi mener, at brug af teknologi også kan aflaste både de pårørende og plejepersonalet.

Lyngby-Taarbæk er en af de kommuner, der bruger mest pr. borger over 65 år. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus af få mest mulig hjælp og pleje for pengene. Lyngby-Taarbæk skal fremstå som en attraktiv kommune at søge ansættelse i. Jo mindre udskiftning i personalet jo større tilfredshed hos borgerne, selvom arbejdstidsregler mv. naturligt forhindrer borgeren i altid at få den samme hjælper.