Ole Møller

Adresse: Sorgenfrigårdsvej 111A, 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 40250537

E-mail: ole@mollerfamilien.dk

Alder: 63 år

Uddannelse: Cand. scient. med hovedfag i datalogi og bifag i sociologi

Beskæftigelse: Administrationschef i Djøf

Familie: Hustru Ulla, uddannelsessygeplejerske i Lyngby-Taarbæk Kommune. To udeboende børn på 26 og 28 år.

Fritidshverv:

Bestyrelsesmedlem i investeringsforvaltningsselskabet ”Invest Administration A/S”

Fritidsinteresser:

Tursejlads – vi har en sejlbåd i Taarbæk Havn

Fodbold – tilskuer når Lyngby og Lundtoftes 1. hold spiller hjemme

Motionscykling, når tiden og vejret tillader det

Jeg vil arbejde for:

  • at skabe nærhed til borgerne gennem forståelig kommunikation, borgerinddragelse og samskabelse af eksempelvis nye velfærdsløsninger
  • omstilling til en grøn kommune med grønne indkøb og grønne teknologier – miljøhensyn skal inddrages i alle beslutninger
  • at det skal være trygt for både børn og ældre at færdes og bo i kommunen
  • at kommunens medarbejdere, der arbejder indenfor velfærdsområdet, får mere tid til den direkte borgerkontakt gennem afbureaukratisering og uddelegering af beslutningskompetence
  • modernisering af idrætsfaciliteter og -tilbud, sådan at alle aldersgrupper får mulighed for at være fysisk aktive

Derfor vil jeg i Kommunalbestyrelsen:

Jeg har i løbet af min erhvervskarriere haft et varierende ansvarsområde primært inden for det tekniske, administrative og økonomiske område. Jeg er vant til at sætte mig ind i nye områder – og vant til at skulle træffe beslutninger, hvor grundlaget ikke nødvendigvis er fuldt oplyst. Jeg er vant til at forhandle og synes selv, at jeg har flair for at se en sag fra “modpartens synspunkt”, sådan at vi lander et sted, hvor begge parter er vindere.

Jeg forestiller mig, at mine erfaringer og kompetencer fra mit arbejdsliv må kunne anvendes i bestyrelses- og udvalgsarbejdet, sådan jeg kan bidrage til at få truffet beslutninger, som bedst muligt kommer borgerne til gode. Og på det personlige plan forestiller jeg mig, at ud over at have indflydelse må det politiske arbejde give mig nye indsigter og oplevelser samt skabe nye relationer til både politiske kolleger og borgere i kommunen.