Idræt og sundhed

En sund sjæl i et sundt legeme. Udsagnet er velkendt og indiskutabelt. Vi er en kommune med mange meget fysisk aktive borgere. Det har betydning for livskvaliteten - både den fysiske og mentale sundhed øges, når man bruger kroppen.  Vores foreningsliv inden for idrætten blomstrer især takket være de mange frivillige ildsjæle, der året rundt knokler for at kunne tilbyde kommunens borgere gode tilbud.

Idræt

Der er – og skal fortsat være – plads til både bredden og eliten. Vi vil arbejde for, at alle borgere får muligheden for at være aktive – hvis de ønsker det.

Derfor arbejder vi for at kommunen bliver en visionskommune i samarbejde med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Som visionskommune skal der i hele kommunen – altså på alle områder – arbejdes for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive.

Vi tror på, at et samarbejde med DGI og DIF vil give ny inspiration til vores idrætsliv i bred forstand. Lyngby Stadion er i denne periode blevet renoveret, og langt de fleste faciliteter til den mangfoldige vifte af idrætstilbud er i top. Og så har vi naturligvis fået et nyrenoveret fodboldstadion, som vores superligahold – som er en af kommunens stoltheder – kan være bekendt at spille på.

De mange frivillige borgere i foreninger og klubber er helt afgørende for vores idrætsliv. Tak for det!

Vores fokus i næste periode vil derfor være på at understøtte de øvrige lokale klubber i kommunen og de mange frivillige – og sikre vedligehold af faciliteterne i bydelene. For nogle borgere – og måske i særdeleshed vores børn – er den fysiske nærhed til aktiviteterne af afgørende betydning for deltagelse og interesse.

Sundhed

Vi skal sikre, at borgerne har muligheden for at træffe de sunde valg. Det betyder, at vi vil fokusere på det forebyggende arbejde i form af tilbud, der giver inspiration til livsstilsændringer, og viden om sygdomme, risici med mere – både for patienter og for pårørende.

Et tættere samarbejde med sygehusene er efter vores mening en forudsætning for et bedre sundhedsvæsen samlet set. Patienterne skal have et sammenhængende behandlingstilbud, og pårørende til patienter skal have mulighed for at blive en del af forløbet.

Vi ser gerne, at frivillige får større adgang til at dele deres viden, erfaring og arbejdskraft, og vi vil arbejde for at bruge disse ressourcer i blandt andet det forebyggende arbejde.

Vi er åbne for gode ideer, som kan inspirere til sundere valg, for eksempel udlån af el-cykel til borgere. I dag har kommunen 5 el-cykler, som kan lånes i en kortere periode