Mette Schmidt Olsen

 

Adresse: Kornagervej 15, 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 30505919

E-mail: msol@ltk.dk

Alder: 50 år

Uddannelse: Folkeskolelærer

Beskæftigelse: Afdelingsleder på en af kommunens skoler

Sidder i Kommunalbestyrelsen. I denne valgperiode er jeg medlem af Beskæftigelses – og Integrationsudvalget, Børne – og Ungdomsudvalget og formand for Kultur – og Fritidsudvalget

Familie: Gift med Robin – vi har snart sølvbryllup. Sammen har vi Anna på 24 år og William på 17 år

Fritidsinteresser:

Nyder lange gåture i kommunens skønne, grønne områder med min hund, at være sammen med hele familien; forældre, søskende og børn og at holde weekend i sommerhuset med en god bog. Og så har jeg også et fitness-kort.

Jeg vil arbejde for:

  • At de optimale rammer for vores børn og unges udvikling og trivsel altid er målet – også når det nogle gange koster lidt mere
  • At det er trygt og godt at være ældre borger i kommunen – og får den nødvendige hjælp af kvalificerede og stabile medarbejdere
  • At udvikling af kommunen sker bæredygtigt, i et fornuftigt tempo og med respekt for de grønne oaser og de forskellige områders karakter – og altid med opmærksomhed på trafikafviklingen
  • At vores kultur – og idrætsliv blomstrer og at det opleves engagerende og berigende af alle aldersgrupper

Derfor vil jeg i Kommunalbestyrelsen:

Som formand for Kultur – og Fritidsudvalget og med min daglige gang på en af kommunens skoler er jeg naturligvis meget optaget af vilkårene og udviklingen på disse områder. Interessen for ældreområdet stiger i takt med alderen – og jeg er optaget af, hvordan rammerne for det gode ældreliv skal udvikles i takt med de kommende generationer af ældre, som vil stille andre krav.

Men jeg mener, det er vigtigt, at man som kommunalpolitiker ikke først og fremmest er optaget af enkeltsager, men helheden. Og jeg synes det er vigtigt at søge samarbejdet og de brede løsninger – også selvom det af og til betyder, at man ikke får det, helt som man ønsker.

Gennem de 10 år jeg har siddet i kommunalbestyrelsen, synes jeg, at jeg er lykkedes med at bringe min stadig større politiske indsigt, viden og erfaring i spil i forhold til netop at finde gode afbalancerede løsninger til glæde for kommunens borgere – og jeg synes stadig, jeg har mere at bidrage med.