Karsten Andersen

Adresse: Thorsvej 6b, 2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 31204443

E-mail: karstenja@hotmail.dk

Alder: 59 år

Min uddannelse: Cand. Merc. Aud, Godkendt Revisor, masterclass i psykologi

 Beskæftigelse: Selvstændig Godkendt Revisor og Rådgiver

 Familie: Gift og far til to voksne sønner, der bor i kommunen.

 Fritidshverv: Menighedsråd (kasserer) Virum Kirke

 

Fritidsinteresse: Familie, tennis

Valgsprog: Borgerne i centrum

Jeg vil bl.a. arbejde for:

  • En sammenhængende kommune hvor der tages hensyn til, at det særegne videreføres i den tid vi lever i.
  • At løse ældreområdets store udfordringer; der skal tages udgangspunkt i den enkelte ældre borgers behov for pleje og omsorg.
  • Særlig tæt opmærksomhed på trafikafviklingen, der er under meget stort pres.
  • At fremtidig byfortætning nøje afstemmes med kommunens borgere.
  • Minimering af gener både ved anlæggelse og drift af Letbanen.
  • Ny samlet musikskole.
  • Udbygning af alsidige tilbud om aktiviteter for børn og unge.

Kommunalbestyrelsen:

Medlem af Social og sundhedsudvalget, medlem af Teknik og miljøudvalget, medlem af Vestforbrændingens bestyrelse som repræsentant for Lyngby-Taarbæk kommune. Medlem af repræsentantskabet for det tidligere HNG.

Derfor vil jeg gerne fortsætte i Kommunalbestyrelsen:

Jeg ønsker fortsat at være med til at gøre en forskel og bidrage med løsninger og samarbejde. Som født og opvokset i Kgs. Lyngby er det afgørende for mig, at kommunens DNA bliver videreført under hensyn til den tid vi lever i.  Som kommunalbestyrelsesmedlem er det vigtig at lytte til og inddrage borgerne bl.a. gennem personlig dialog. Vores kommune skal være sammenhængende, og det er vigtigt, at visionerne såvel på kort som langt sigt tager hensyn til det særegne, der ligger i kommunens historie. Ligeså er det vigtigt, at kommunen tager hensyn til alle grupper af borgere. Kommunens erhvervs- og uddannelsesmuligheder bør afspejle befolkningen.