Velfærdsteknologi til gavn for borgerne

Dorthe la Cour

af Dorthe la Cour (C)
Næstformand i Social- og Sundhedsudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
I lighed med landets andre kommuner arbejder Lyndby-Taarbæk i stigende grad med at implementere velfærdsteknologiske løsninger på en række områder.
Et godt eksempel er den intelligente ble, som nu bruges på plejecentret Den Gamle Lyngby Statsskole. Bleen har en chip, som indsamler information om borgerens vandladning. Det betyder tidligere behandling for urinvejsinfektioner, og at beboernes vandladningsmønster kan aflæses, så der rent ud sagt bliver ”toiletbesøg til tiden”. Dette har betydning for beboernes velbefindende både dag og nat.
Jeg håber og tror, at vi i nærmeste fremtid ser flere gode eksempler på brug af ny teknologi, som giver mening. Men vi skal naturligvis hele tiden have øje for det etiske aspekt, for det skal være et hjælpemiddel og ikke et overvågningsmiddel.
Lyngby-Taarbæks brug af den intelligente ble på plejecenter er meget positivt beskrevet i en artikel i Fagbladet Sygeplejersken, nr. 4 i 2019, se linket: https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/sy-nr-2019-4/den-intelligente-ble-hitter