Velfærd har mange definitioner

af Richard Sandbæk
Formand for den konservative kommunalbestyrelsesgruppe

SF nærmest glæder sig over kommende skattestigninger – den glæde deler vi ikke.

Hos de Konservative har vi nu engang den holdning, at pengene har det bedst i borgernes lommer og ikke i de offentlige kasser. Vi respekterer med andre ord vore borgeres hårdt tjente penge.

Spørgsmålet er, om vores kommune er en rig kommune, og ja, det er rigtigt, at kigger man på gennemsnitsindtægten for vores borgere, ligger vi blandt de 5 højest placerede kommuner, men – og det er et stort MEN – når vores kommune har betalt udligningskroner på i alt kr. 915 millioner til andre kommuner, så er vi som kommune blot en gennemsnitlig kommune og kan således ikke kaldes en rig kommune.

Kommunekassen bliver styret hårdt, da det jo er borgernes penge, vi forvalter.  Vi har en serviceramme, vi skal overholde, og det vil da hjælpe, hvis den nuværende regering og dens støttepartier vil lette denne serviceramme, men det ændrer ikke ved, at vi som kommune stadig skal have indtægter og udgifter til at gå op på den lange bane. I dag bruger vi flere penge end vi – efter udligning – har til rådighed. Det kan vi gøre, fordi vi har penge i kassen, der skal ud og arbejde for borgerne. Men når kassen er tom, skal der være balance i budgettet.

Vi hos de Konservative ønsker en god velfærd for vore borgere, og her skal det også bemærkes, at velfærd jo har forskellig betydning for den enkelte borger afhængig af ens livssituation. Velfærd kan være børnehaver, skoler, ældrepleje, god infrastruktur herunder vedligehold af vore veje og bygninger og det kan også være en lav skat, så der er mange ønsker at tilgodese.

Derfor er en skattestigning ikke et endegyldigt svar hos de konservative. Det overlader vi til den socialistiske blok i kommunalbestyrelsen. Vi vil gerne gøre vores til, at vore borgere har en så lav skat som muligt, da pengene nu en gang har det bedst i borgernes lommer, men vi ser frem til at arbejde med resten af kommunalbestyrelsen vedr. reformer/strukturændringer i den måde, vi leverer service på. Og vi er klar over, at Folketinget kan beslutte en udligningsreform, der kun kan betales gennem øgede skatter for borgerne.

Vi må ikke glemme, at vores kommune er en borgerlig kommune.