Nye computere og tablets til folkeskoleeleverne i Lyngby-Taarbæk

Martin Vendel Nielsen

af Martin Vendel Nielsen
Næstformand for Børne- og Ungdomsudvalget
Medlem af Byplanudvalget
Vi har i Børne- og Ungdomsudvalget besluttet den endelige udmøntning af budgetaftalen om nye computere og tablets til folkeskoleeleverne i Lyngby-Taarbæk.
Jeg glæder mig som næstformand for udvalget over, at vi er blevet enige om den endelige udmøntning.
Forvaltningen har være i dialog med skolerne om nedenstående modeller, og skolerne får på den baggrund opfyldt deres ønsker til hvilken model, som passer bedste til den enkelte skole. Nogle skoler har derfor valgt model 1 og andre model 2.
I indskolingen vil eleverne skulle dele en enhed (2:1). På mellemtrinnet, afhængig af valgte model, vil elever få hver deres computer. I udskolingen, afhængig af valgte model, opfordres elever, som allerede har en bærbar computer, til at medbringe den.
Jeg vil gerne understrege, at de elever, som ikke har mulighed for at medbringe deres egen computer, vil få en computer stillet til rådighed.
Model 1
0. – 3. Klasse 2:1 enheder (to elever deles om en tablet eller PC)
4. – 6. Klasse 1:1 PC
7. – 9. Klasse PC inkl, 65 % BYOD*
Model 2
0. – 4. Klasse 2:1 enheder (to elever deles om en tablet eller PC)
5. – 7. Klasse 1:1 PC
8. – 9. Klasse 1:1 PC inkl. 65 % BYOD*
* BYOD (Bring-Your-Own-Device)