Og man kan jo med rette som Lyngby-Taarbæk borger spørge ”Ja-til-letbane” partierne, om de var klar over, at letbanebeslutningen har en enorm klimapris – eller stille dem nedenstående spørgsmål og, om de var klar over disse konsekvenser:

1. Letbanen har en enorm klimapris med en udledning på 187.000 tons bare på anlægget og har derfor meget store gener for borgerne i Lyngby Vest – både hvad angår CO2-udledning, støj og trafikomlægninger og med en indtjeningstid på 40 år. Det vil sige: Ikke grøn.

2. Det er ifølge anlægsloven ikke muligt at give kompensation til berørte borgere, som man f.eks. gjorde med anlæg af metro’en

3. Køreledningerne, som Konservative ønskede skulle være baseret på master, men hvor letbanepartierne stemte for facadeophængte køreledninger, giver udfordringer for de tre arkitektteams, der er i gang med tænke kreativt – også hvad angår en flottere Klampenborgvej – og det betyder endvidere ekspropriation for ejendomsejere

4. Letbanens driftsunderskud er fra 2025 kr. 8.2 millioner, som skal finansieres af os borgere – det betyder, at de penge skal hentes via besparelser på anden kollektiv trafik fra 2025.