Lyngby-Taarbæk opretter nyt udvalg for bæredygtighed

Richard Sandbæk

af Richard Sandbæk
Gruppeformand for Den Konservative Gruppe i Kommunalbestyrelsen
Kommunen sætter FNs Verdensmål og bæredygtighed på dagsordenen. Nyt udvalg skal være med til at finde løsninger på fremtidens udfordringer.
Det er en bred kreds af medlemmer, som i løbet af det næste år skal være med til at udarbejde forslag til en bæredygtighedsstrategi for kommunen. Udvalget består af 10 medlemmer, deraf tre politikervalgte og syv borgere, virksomhedsrepræsentanter, eksperter og ildsjæle.
I pressemeddelelsen om udvalget udtalte jeg: “Jeg er glad og taknemmelig for den store interesse, der har været for at deltage i udvalget. Vi har nogle meget kvalificerede og motiverede medlemmer, som skal arbejde med at udvikle en bæredygtighedsstrategi i kommunen. Jeg ser frem til resultaterne, så vores fokus på bæredygtighed kommer til at gøre en mærkbar forskel for borgere og virksomheder”.
Der skal fokuseres på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed både med afsæt i FNs 17 Verdensmål og i relation til Vidensbystrategien og lokale forhold. Bæredygtighedsstrategien skal danne grundlag for politiske prioriteringer og kan indeholde lokale bæredygtighedsmål, som viser, hvordan man kan bidrage. Den kommer til at henvende sig direkte til borgere, virksomheder, institutioner og foreninger.
Udvalget skal bl.a. beskæftige sig med at:
 • Sikre en sammenhæng til relevante visioner, politikker og strategier i kommunen
 • Skabe sammenhæng til CO2-reduktionsplan 2018-21
 • Fremme bæredygtigt forbrug, herunder madordninger og indkøbspolitikker
 • Øge genbrug og mindske affald – Øge anvendelsen af bæredygtige transportformer
 • Fremme bæredygtige energikilder og lavere energiforbrug
 • Tilskynde øget beplantning og biomasse
Udvalget vil løbende arbejde med en bred inddragelse og et samarbejde med interessenter i kommunen.
Medlemmer af det nye udvalg er:
Politikervalgte medlemmer:
 • Dorthe la Cour (C) idet Richard Sandbæk (C) er udtrådt af udvalget
 • Henrik Bang (Ø)
 • Dorthe Minna Hansen (A)
Eksternt valgte medlemmer:
 • Charlotte Algreen, selvstændig, ekstern lektor på DTU og DIS
 • Karoline Geneser, koncernkompetencechef i bæredygtighed hos MOE a/s
 • Kathrine Utzon-Frank, projektmedarbejder i Miljøpunkt Indre By & Christianshavn
 • Jesper Lind, afdelingsleder hos GEO
 • Mikkel Elung-Johannessen, konsulent i klima og bæredygtighed
 • Gert Rode, tidl. direktør for GE Healthcare
 • Signe Bjerke Termansen, udviklingskonsulent fra DTU
Læs mere om bæredygtighedsudvalget her: