Firskovvej

John Tefke

af John Tefke

Næstformand i Byplanudvalget
Firskovvej er et spændende område, men det kan være svært at se, hvad der skal ske – og hvorfor der overhovedet skal ske noget.
For Lyngby centrum er jo allerede noget helt specielt. Vi har tre forskellige indkøbsmuligheder. Centret, Magasin og Hovedgaden. Hvad mere har vi brug for, når vi ved, at detailhandelen er under stort pres fra nethandel? Og vil yderligere detailhandel på Firskovvej ikke bare føre til butiksdød i centrum?
Måske skal området hellere udvikles til underholdning som supplement for de eksisterende indkøbsmuligheder. Boliger er også en mulighed i kombination med butikker/erhverv, eller ???
Der er nogenlunde politisk enighed om, at vi ikke skal have store box-butikker til Lyngby, som Maxizoo, Jydsk , Harald Nyborg osv. De pynter meget sjældent, og hvis vi skal differentierer os fra andre handelsbyer, så lader vi fx. Herlev og Gentofte om disse typer butikker.
Men vi skal være opmærksomme på, at andre byer og centre puster os i nakken, så hvis vi ønsker at bevare Lyngby som en attraktiv handelsby og centrum for borgerne i kommunen, som man holder af at besøge, skal vi nok være indstillet på at forandre for at bevare. At gøre ingenting er ikke en løsning.
En af udfordringerne, som optager vores gruppe, er, at det er et område op til skønne Ermelundskilen, som vi gerne vil have trukket lidt frem. Firskovvej er i dag ikke særlig køn og vel nærmest et klondike. Hvordan vi får en pænere adgang til det grønne område i kombination med udviklingen af området, er et centralt spørgsmål. Området er gammel mose og forurenet, så det er økonomisk dyrt at bygge på, derfor skal der også volumen på byggeriet, for at der er forretning i projektet, og dette kan udfordre, at vi gerne ser det grønne fra Ermelundskilen trukket ind i området, mere end det er tilfældet i dag.
Dertil kommer, at vi er underlagt et landsplandirektiv, der betyder, at vi ikke helt kan undgå at planlægge detailhandel i området. Også det er en udfordring.
Der har været holdt flere borgermøder om projektet og sagen har været på Byplanudvalgets dagsorden et par gange, uden at vi er blevet enige/klogere på helt konkret, hvad det er, vi ønsker – og hvad vi kan og må. Senest blev sagen udsat netop for en yderligere bearbejdelse af ønsker om, at trække det grønne ind i projektet og se på muligheden for almene boliger i området.
Flere borgere, der bor tæt på centrum, vil nemlig være med til at sikre handelslivet trods øget nethandel