Den Konservative holdning: Letbanen

– et stort borgerinddragelsesprojekt – kommunens største investering

af Sofia Osmani og Richard Sandbæk

Letbanen blev vedtaget i januar 2018 med et snævert flertal. I et demokrati er det nu engang flertallet, der bestemmer – men det betyder ikke, at de har ret. Faktum er dog, at Letbanen bliver en del af kommunen.

At vi gerne hos De Konservative havde set det modsatte udfald, er ingen hemmelighed, men nu er beslutningen truffet. 11 stemte for Letbanen, (SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Venstre) og 10 stemte imod (De Konservative). Sådan har borgerne sammensat kommunalbestyrelsen, og det må vi alle respektere som et demokratisk grundvilkår.

Letbanen fylder meget i den offentlige debat og i kommunalbestyrelsen. Vores holdning til letbanen er uforandret. Vi har dog desværre ikke mulighed for at omgøre den trufne beslutning. Derfor ser vi fremad af hensyn til vore borgere, af hensyn til vores kommune og ikke mindst fordi det er det dyreste anlægsprojekt, vores kommune nogensinde har påtaget sig. Vi taler om over 1 milliard kroner i anlæg og fremtidig drift. Med en sådan investering må vi som Konservative påtage os dette ansvar sammen med de andre partier og få det optimale ud af det.

Etableringen af Letbanen starter i 2019. I 2025 forventes de første tog at køre. I etableringsfasen vil Lyngby blive trafikalt udfordret på alle tænkelige måder. Vi vil arbejde for at hjælpe borgerne igennem på bedste måde. Som konservative mener vi, at det er vigtigt at inddrage borgerne så meget som muligt for at finde de mest optimale løsninger i forbindelse med trafiktiltag og i hvordan vi, som kommune, sørger for den bedst mulige information for at minimere generne for vore borgere. De Konservative har altid været et ansvarligt parti, det skylder vi vore borgere.

Derfor vil vores arbejde i udvalg og kommunalbestyrelse have fokus på at finde løsninger, styre økonomien og lytte til borgerne. Vi tror, at information og dialog er vejen frem, så især borgerne i Lyngby Vest kan få deres hverdag til at hænge sammen. Men kommunen kan ikke gøre det alene – borgerne skal være med til at bidrage til løsningerne, for borgerne færdes på vejene, og i trafikken hver dag.

Mange spørgsmål skal besvares, og endnu flere vil komme til i løbet af de næste 6 år. Vil daginstitutionerne holde længere åbent, så vi kan nå at aflevere og hente vores børn? Hvor skal vi parkere, når så mange P-pladser bliver nedlagt midlertidigt? To eksempler på spørgsmål som allerede er stillet, og som der skal tages stilling til.

Målet er at få det bedst mulige ud af beslutningen, så de gener og ulemper, der uomtvisteligt kommer, bliver minimeret. Vi er som konservative imod Letbanen, men beslutningen er taget og så er det vores holdning, at projektet skal være en succes.

Økonomien i Letbanen, herunder de store forventede årlige driftsunderskud, påhviler desværre os som borgere i Lyngby-Taarbæk. Derfor har vi som konservative en forpligtelse til at være påpasselige.

Men at Letbane-arbejdet går godt, sikres ikke ved, at vi ukritisk stemmer for enhver beslutning, der følger af letbanen. Det sikres ved at være konstruktiv, kritisk og fortsat stille spørgsmål. Det er hverken stemmefiskeri eller populisme, men derimod rettidigt omhu at passe på borgernes penge.