Brugerinddragelse kan give et godt ældreliv

Dorthe la Cour

Dorthe la Cour, næstformand i Social- og Sundhedsudvalget, og Richard Sandbæk, gruppeformand, skriver i Det Grønne Område den 24. februar 2021

Konservative ønsker, at beboerne på kommunens plejecentre får øget indflydelse på deres hverdag. Og det skal ske i samspil med pårørende, frivillige og ansatte på plejecentrene.

Også borgere, der modtager hjemmepleje, skal naturligvis inddrages og have indflydelse på deres hverdag.

I foråret har Social- og Sundhedsudvalget i enighed besluttet at sætte en sag på dagsordenen, hvor udvalget skal drøfte mulighederne for at udvikle samarbejdet med brugere, pårørende, råd og organisationer på ældreområdet bredt set. Det ser vi meget frem til.

Formen for inddragelsen er ikke så afgørende for os – om det er en egentlig bestyrelse eller et brugerråd. Det afgørende er, at der kommer noget ud af det, som bidrager til et bedre ældreliv på plejecentrene.

Fokus skal derfor ikke være på kontrol, for det vil skabe et modsætningsforhold til ledelsen og de ansatte. Det er netop det modsatte, vi ønsker at skabe. Fokus skal være på samskabelse – på nye initiativer, på forskellighed – og er der et problem, skal det påpeges og løses i fællesskab på stedet, og ikke (kun) på et kontor på Rådhuset.

Beboerne skal naturligvis danne centrum med de pårørende som bidragsydere vel at mærke på beboernes betingelser. Frivillige på plejecenteret, som kender en hel del til beboernes hverdag, skal inviteres med om bordet, for deres input kan i høj grad være med til at skabe forandring til det bedre.

Richard Sandbæk

Repræsentanter for Seniorrådet og Ældresagen er også helt naturlige deltagere efter vores mening. Og måske skal formanden for skolebestyrelsen eller uddannelsesinstitutionen i nabolaget også inviteres med som bidragsyder.

Plejecentrene skal i højere grad være en del af det lokale miljø, og ikke et lukket boligkompleks – skærmet fra omverden. Det kan være nødvendigt i en Corona-tid. Men ellers er der al mulig grund til at skabe mere liv, og mere indflydelse – hvis beboerne ønsker det.