Charlotte Shafer

Adresse: Dahliahaven 55, 2830 Virum

Telefon: 21664636

E-mail: chsh@ltk.dk

Facebook: Charlotte Shafer Politiker

Alder: 40 år

Uddannelse: Markedsføringsøkonom

Beskæftigelse: Deklarativ udvikler, Arbejdernes Landsbank

Familie: To lækre drenge: 13 og 5 år

Fritidshverv:

Bestyrelsesmedlem i Science City og frivillig i diverse foreninger.

Fritidsinteresser:

Et aktivt familieliv, fodboldmor (begge mine drenge spiller fodbold), havearbejde og roning.

Jeg vil arbejde for:

  • At LTK, også i fremtiden, er den skønneste og tryggeste kommune, at vokse op i.
  • Generel trivsel og forebyggelse, via sport, motion, naturen og socialt samvær.
  • Kontinuerligt fokus på miljøet og en god sammenhæng mellem vores tilbud til borgere i alle aldre.

Derfor vil jeg i Kommunalbestyrelsen:   

Jeg genopstiller fordi, jeg fortsat gerne vil være med til at finde de bedste løsninger for borgerne, på tværs af aldre, områder og økonomi. Det er ikke altid den mest rentable løsning er den bedste. Jeg ser kommunen som en helhed hvor alle har en rolle og en stemme. Erhvervslivet har f.eks. en masse de kan byde positivt ind med til borgerne, men det kræver fokus og samarbejde.

Det er vigtigt for mig, som mor til to børn, at vores kommune er et trygt og godt sted at vokse op. Der skal være en masse diversitet til vores børn og unge, både i form af aktivitetstilbud men også rekreative områder. Specielt nu, efter et meget langt og hårdt år med Corona nedlukning skal vi fokusere på trivsel og sætte hurtigt ind, hos både børn og ældre, hvis der dukker følgevirkninger op.

Naturen er vigtig for mennesket, vi skal fortsat værne om vores smukke grønne områder, det er noget helt unikt for vores kommune og det skal vi sørge for består.

Vi skal og kan lære af tidligere erfaringer og arbejde for smartere og mere rentable løsninger. Vi skal ligeledes sørge for at vi er omstillingsparate, for som Corona nedlukningen viste os, kan der komme uforudsete hændelser, der vender vores verden på hovedet.