Lokalpolitik

Lyngby-Taarbæk

Det konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk er først om fremmest et lokalt parti, der ønsker at udvikle vores fælles kommune med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

Vi vil ikke komme med urealistiske løfter om massive serviceforbedringer – det lader vi andre om. Vi vil i stedet love at arbejde for, at dine skattekroner bruges effektivt, så du får mest mulig kernevelfærd for pengene.

Det skal være slut med at bruge borgernes penge på ting som en offentlig café, ny belægning på rådhustorvet, rådhusbyggeri og andre dyre prestigeprojekter, der styrker politikernes ego frem for borgernes hverdag.

I det Konservative folkeparti vil vi kort sagt ændre den nuværende kurs og vælge en ny vej.

Vi siger:

Ja til at lytte til borgerne, søge bredt samarbejde og finde løsninger. Nej til at tro, vi altid ved bedst på rådhuset.

Ja til lav skat uden stigende grundskyldspromille. Nej til at bruge dine skattekroner på dyre prestigeprojekter, der gavner politikernes ego frem for borgernes hverdag.

Ja til styrket erhvervsservice og udvikling af de eksisterende erhversområder i kommunen. Nej til nybyggeri i åbent land og i grønne områder, som f.eks. på Dyrehavegårds jorder – vi skal i stedet udnytte ledige m2 og udbygningsmuligheder i eksisterende erhvervsområder og bycentre.

Ja til at respektere den private ejendomsret og værne om borgernes værdier. Nej til at tvangsprivatisere offentlige veje, ekspropriere private haver og bygge højhuse i villakvarterer, så borgernes huspriser falder drastisk.

Ja til grønne områder uden for din hoveddør. Nej til byggeri på marker og i parker.

Ja til overskud i dine børns institutioner gennem handlekraftig ledelse og lokalt engagement. Nej til centralisering gennem områdeledelse der flytter beslutningerne væk fra børn og forældre.

Ja til disciplin, høj faglighed og udfordring af det enkelte barns talenter i din folkeskole. Nej til ensretning og tvungen lektiehjælp, der hverken styrker de svage eller udfordrer de dygtige elever.

Ja til livsglæde i din alderdom gennem hjælp til selvhjælp og målrettede tilbud til de ældre, der har behov. Nej til ens løsninger for alle og konstante besparelser på ældreplejen.

Ja til gode rammer for foreninger, frivillige og kultur. Nej til gøre livet for de frivillige besværligt pga. manglende lokaler, kommunal stivhed og modvilje mod at gå nye veje.

Ja til højklassebusser og bedre S-togdrift. Nej til at betale for en ny dyr letbane til Ishøj, der vil koste skatteborgerne i Lyngby-Taarbæk 600 mio. kr. alene i anlægsudgift.

Ja til Lyngby som en attraktiv by – også for bilister. Nej til betaling for parkering på offentlige p-pladser.

Ja til at styrke vores lokalcentre og skabe rammer for nybyggeri i centrum af Virum og Sorgenfri – så længe byggeriet tager hensyn til behovet for P-pladser, trafikafvikling og naboer. Nej til kun at bruge kommunale kroner og politisk energi på Lyngby Centrum.